Budynek mieszkalno-usługowy w Katowicack

Budynek mieszkalno-usługowy w Katowicack

Obiekt:

Budynek mieszkalno-usługowy

lokalizacja:

Katowice

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2020

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Sebastian Krawczyk