Dom jednorodzinny

Dom jednorodzinny

Obiekt:

Dom jednorodzinny

lokalizacja:

Żernica

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2021

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Marta Wróż
Victoria Gnot