Dom jednorodzinny

Dom jednorodzinny

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy jednorodzinny

Zakres:

projekt koncepcyjny

Data:

2012

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Marta Gawin