Projekt budynku mieszkalno - usługowego w Częstochowie

Projekt budynku mieszkalno - usługowego w Częstochowie

Obiekt:

Projekt budynku mieszkalno - usługowego w Częstochowie

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

Projekt koncepcyjny

Data:

2015-2016

autorzy:

mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Julia Przybył
mgr inż. arch. Anita Rosa
mgr Marek Laskowski