Dom jednorodzinny - Marianka Rędzińska k. Częstochowy
Rozbudowa budynku usługowego w Częstochowie Dom jednorodzinny w Częstochowie Rozbudowa domu jednorodzinnego w Praszczykach
Zabudowa mieszkalna dwulokalowa
Osiedle jednorodzinne Dom jednorodzinny Dom jednorodzinny w Biskupice k. Częstochowy
Koncepcja domu jednorodzinnego
Dom jednorodzinny Osiedle Nowe Ptasie Dom w Cisiu k. Częstochowy