Altana

Altana

Obiekt:

Altana

lokalizacja:

Częstochowa

Zakres:

projekt budowlano-wykonawczy

Data:

2021

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Michał Wręczycki
Marta Wróż