Apartamentowiec w Sandomierzu

Apartamentowiec w Sandomierzu

Obiekt:

Budynek mieszkaniowy wielorodzinny

lokalizacja:

Sandomierz

Zakres:

Realizacja

Data:

2013-2014

autorzy:

mgr inż. arch. Salwator Dąbek
mgr inż. arch. Jakub Cieślik
mgr inż. arch. Kamil Cierpioł
mgr inż. arch. Michał Wręczycki
mgr Marek Laskowski