Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Herbach

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Herbach

Obiekt:

Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej

lokalizacja:

Herby k. Częstochowy

Zakres:

Projekt budowlano-wykonawczy

Data:

sierpień 2017

autorzy:

Jakub Cieślik
Kamil Cierpioł
Eliza Królik
Radosław Cierpioł
Paweł Kopyciak
Nina Nowak